Zarządzenie Nr 0050.91.2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.92.2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego


Zarządzenie Nr 0050.93.2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.94.2014 z dnia 01.04.2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania pn.: "II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie"


Zarządzenie Nr 0050.95.2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014


Zarządzenie Nr 0050.96.2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2013 rok


Zarządzenie Nr 0050.97.2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, mających miejsce w 2013 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.98.2014 z dnia 07.04.2014 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finnasową


Zarządzenie Nr 0050.99.2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 8 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.100.2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 13 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.101.2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie najmu części lokalu użytkowego nr 1 położonego w budynku nr 5 przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.102.2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.360.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. o sprzedaży lokalu użytkowego nr 17 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.103.2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.180.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. o sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wilkanowie nr 132 w drodze przetargu ustnego ograniczonego  do organizacji pożytku publicznego z miejscowości Wilkanów


Zarządzenie Nr 0050.104.2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.22.2014 dla zadaniapn.: "Wykonanie dwóch zadań: zadanie nr 1 pn. Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2) - 2 punkty świetlne; zadanie nr 2 pn. Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach w ciągu drogi wojewódzkiej - 4 punkty świetlne"


Zarządzenie Nr 0050.105.2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.132.2013 z dnia 20 maja 2013 r. o sprzedaży lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 6


Zarządzenie Nr 0050.106.2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie sprzedaży działki nr 58/83 położonej w Białej Wodzie w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu

Zarządzenie Nr 0050.107.2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.108.2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.109.2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych OKW w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.110.2014 z dnia 22.04.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej do sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.


Zarządzenie Nr 0050.111.2014 z dnia 23.04.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.112.2014 z dnia 23.04.2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Nowej Bystrzycy, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 387


Zarządzenie Nr 0050.113.2014 z dnia 23.04.2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na sprzedaż drewna w systemie samopozysku z lasów komunalnych Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2014 roku


Zarządzenie Nr 0050.114.2014 z dnia 25.04.2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Piotrowicach


Zarządzenie Nr 0050.115.2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.116.2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.23.2014 dla zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa stadionu przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej, Dz. Nr 290, AM-4, obręb Centrum"

Zarządzenie Nr 0050.117.2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 6 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.118.2014 z dnia 28.04.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 17 położonego w budynku nr 2 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.119.2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży personalizowanego znaku opłaty pocztowej - znaczka pocztowego "Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Zachwyca"


Zarządzenie Nr 0050.120.2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.121.2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 20 przy ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.122.2014 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 0050.123.2014 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.124.2014 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/1 o pow. 130 m2 położonej w Nowej Bystrzycy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:02.04.2014 12:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:28.05.2014 09:34