Zarządzenie Nr 0050.358.2015 z dnia 03.11.2015 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.359.2015 z dnia 03.11.2015 r. w sprawie powołania komisji w celu przekazania przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w administrację na rzecz  Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej - Świetlicy Wiejskiej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie Nr 0050.360.2015 z dnia 09.11.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo - Budżetowym


Zarządzenie Nr 0050.361.2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 602 (AM2) położonej w Starej Łomnicy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.362.2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.363.2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie powołania gminnej komisji porządkowej do spraw przeglądu nieruchomości pod względem czystości i porządku


 Zarządzenie Nr 0050.364.2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działek nr 961 o pow. 408 m2 i 963/1 o pow. 92 m2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.365.2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie przejęcia - przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Szklarce w granicach działki nr 12/6 o powierzchni 289 m2


Zarządzenie Nr 0050.366.2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego przy Placu Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.367.2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.369.2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.370.2015 z dnia 19.11.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Porębie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.371.2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie Nr 0050.372.2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie realizacji projektu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspierającego zarządzanie zrównoważonym rozwojem i środowiskiem miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.373.2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.374.2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


 Zarządzenie Nr 0050.375.2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Ptwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


Zarządzenie Nr 0050.376.2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1-go roku, nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież używaną Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.377.2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy ul. Sienkiewicza Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.378.2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Pławnica, Gmina Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.379.2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części pomieszczenia magazynowego o pow. 172,60 m2 położonego na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.380.2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części pomieszczenia magazynowego o pow. 34 m2, połozonego na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.11.2015 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.11.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:31.12.2015 11:04