Zarządzenie Nr 0050.302.2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.303.2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.304.2015 z dnia 01.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, części działki nr 127 o pow. 165 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na ogródek przydomowy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.305.2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Karola Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.306.2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/1 (AM1)


Zarządzenie Nr 0050.307.2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/2 (AM1)


Zarządzenie Nr 0050.308.2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/3 (AM1)


Zarządzenie Nr 0050.309.2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/4 (AM1)


Zarządzenie Nr 0050.310.2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.311.2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie wskazania osób upoważnionych do przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.312.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.313.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.314.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działek nr 201 o pow. 1,42 ha i część 202 o pow. 0,32 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.315.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr część 181 o pow. 1,5580 ha, 186 o pow. 4,0799 ha, 187 o pow. 2,4143 ha, część 212 o pow. 0,9457 ha, część 213 o pow. 0,6980 ha, część 218 o pow. 0,27 ha i 219 o pow. 0,6165 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.316.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki nr 37 o pow. 1,50 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.317.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach działek nr część 36 o pow. 5,53 ha i 141 o pow. 5,60 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.318.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 136 o pow. 0,16 ha i 137 o pow. 0,42 ha w drodze II-go przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.319.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 700 o pow. 115 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.320.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 500/4 położonej na terenie wsi Pławnica


 Zarządzenie Nr 0050.321.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 447/1 położonej w Pławnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.322.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 46/1 położonej na terenie wsi Piotrowice


 Zarządzenie Nr 0050.323.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 55/3 położonej na terenie wsi Szklarka


 Zarządzenie Nr 0050.324.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 56/3 położonej na terenie wsi Szklarka


 Zarządzenie Nr 0050.325.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 243 położonej na terenie wsi Wilkanów


 Zarządzenie Nr 0050.326.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 219 położonej na terenie wsi Wilkanów


 Zarządzenie Nr 0050.327.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 95 położonej na terenie wsi Poniatów


 Zarządzenie Nr 0050.328.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 278/1 położonej na terenie wsi Długopole Dolne


 Zarządzenie Nr 0050.329.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 281 położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca


 Zarządzenie Nr 0050.330.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/33 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


 Zarządzenie Nr 0050.331.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/34 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


 Zarządzenie Nr 0050.332.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną w granicach działki nr 387/35 położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


 Zarządzenie Nr 0050.333.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 21 położonej na terenie wsi Topolice


 Zarządzenie Nr 0050.334.2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 22/1 położonej na terenie wsi Topolice


Zarządzenie Nr 0050.335.2015 z dnia 07.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP


Zarządzenie Nr 0050.336.2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2015


Zarządzenie Nr 0050.337.2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP


Zarządzenie Nr 0050.338.2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.339.2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 5 położonej w Wyszkach


 Zarządzenie Nr 0050.340.2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Wilkanowie 136


 Zarządzenie Nr 0050.341.2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016


 Zarządzenie Nr 0050.342.2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej


Zarządzenie Nr 0050.343.2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 8/4 położonej na terenie wsi Ponikwa


Zarządzenie Nr 0050.344.2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.345.2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 miesięcy nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb  Niedźwiedna w granicach działek nr 39, 53/2, 63, 230 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.346.2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3 miesięcy nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 116, 118, 128, 129/2, 130/2, 133, 111, 231, 285 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.347.2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie  powołania komisji stypendialnej


 Zarządzenie Nr 0050.348.2015 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


 Zarządzenie Nr 0050.349.2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 0050.350.2015 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP


Zarządzenie Nr 0050.351.2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 51/8 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.352.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.353.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.354.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.355.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.356.2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.357.2015 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.10.2015 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.10.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:03.12.2015 10:17