Zarządzenie Nr 0050.283.2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za zaległe podatki, osobą będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należnosci dla Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.284.2015 z dnia 02.09.2015 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Szklarki w granicach działki nr 12/6


Zarządzenie Nr 0050.285.2015 z dnia 04.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia dialogu technicznego


Zarządzenie Nr 0050.286.2015 z dnia 04.09.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.70.2015 dla zadania zadania pn.: "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku"


Zarządzenie Nr 0050.287.2015 z dnia 09.09.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3"


Zarządzenie Nr 0050.288.2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.289.2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.290.2015 z dnia 22.09.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 117/7 położonej w Długopolu Zdroju, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.291.2015 z dnia 22.09.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.292.2015 z dnia 22.09.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 41/1 (AM1) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.293.2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.294.2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenianr 0050.56.2015 z dnia 17 lutego 2015 r. dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 14 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.295.2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 14 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.296.2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie  wskazania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP


Zarządzenie Nr 0050.297.2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.298.2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.299.2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


Zarządzenie Nr 0050.300.2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie Nr 0050.301.2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.09.2015 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.09.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:12.10.2015 13:55