Zarządzenie Nr 0050.213.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.214.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.215.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania faktur VAT


Zarządzenie Nr 0050.216.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie Nr 0050.217.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny nr 2 położony w Stary Waliszowie nr 6 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.218.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny nr 1 położony w Stary Waliszowie nr 6 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.219.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Spalona w granicach części działki nr 57/21 o powierzchni 0,3810 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.220.2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 67,50 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6, stanowiacego własność  Gminy Bystrzyca Kłodzka

Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.221.2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe

Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.222.2015 z dnia 15.07.2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 14


Zarządzenie Nr 0050.223.2015 z dnia 21.07.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2015


Zarządzenie Nr 0050.224.2015 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Wójtowice - Powrót do Przyszłości"


Zarządzenie Nr 0050.225.2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 752 o pow. 4 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Kościelnej 19 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.226.2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2015


Zarządzenie Nr 0050.227.2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Nowej Bystrzycy 11. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.228.2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 27. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.229.2015 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 36. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.230.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 752 o pow. 4 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Kościelnej 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.231.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Biurze Rady


Zarządzenie Nr 0050.232.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Gorzanów, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 919


Zarządzenie Nr 0050.233.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Gorzanów, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 987/4


Zarządzenie Nr 0050.234.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 82/2


Zarządzenie Nr 0050.235.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 1171/1


Zarządzenie Nr 0050.236.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka gruntu połozonego w obrębie Kamienna, w granicach działki nr 31/8


Zarządzenie Nr 0050.237.2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.238.2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy


Zarządzenie Nr 0050.239.2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.07.2015 07:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.07.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:13.08.2015 08:49