Zarządzenie Nr 0050.194.2015 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie określenia procedury kontroli i rozliczania dotacji celowych, udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku


Zarządzenie Nr 0050.195.2015 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w OSP Stara Łomnica i OSP Gorzanów


Zarządzenie Nr 0050.196.2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3"


Zarządzenie Nr 0050.197.2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 142/1 położonej we wsi Stara Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.198.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 (garaż) stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 16 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.199.2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.200.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji


Zarządzenie Nr 0050.201.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.202.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 27,00 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.203.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, lokalu użytkowego (stolarni) o pow. 284,40 m2, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.204.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, lokalu użytkowego o pow. 170 m2, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


rządzenie Nr 0050.205.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, działkę nr 457/1 o pow. 1,97 ha położonej na terenie wsi Stary Waliszów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.206.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat działki nr 1110, 1112 i część 1119 położone na terenie wsi Nowy Waliszów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.207.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat działkę nr 89 o pow. 0,96 ha położoną na terenie wsi Nowa Łomnica z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.208.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.52.2015 dla zadania pn.: "Odbudowa muru oporowego na działce gminnej przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, dz. nr 1104/22, 1102, 1103 obręb Centrum"


Zarządzenie Nr 0050.209.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.210.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.211.2015 z dnia 29.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.212.2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.06.2015 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.06.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.07.2015 07:56