Zarządzenie Nr 0050.155.2015 z dnia 04.05.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.156.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie sprzedaży działki nr 57/17 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


 Zarządzenie Nr 0050.157.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie sprzedaży działki nr 57/18 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.158.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie sprzedaży działki nr 228/1 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


 Zarządzenie Nr 0050.159.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie sprzedaży działki nr 228/2 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


 Zarządzenie Nr 0050.160.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie sprzedaży działki nr 228/3 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.161.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie sprzedaży działki nr 228/4 położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu

Zarządzenie Nr 0050.162.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie rozwiązania umowy sprzedaży lokalu użytkowego z oddaniem w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0050.163.2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Szkoły Muzycznej II stopinia w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.164.2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piotrowice


Zarządzenie Nr 0050.165.2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wyszki


Zarządzenie Nr 0050.166.2015 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Osiedla nr 2


Zarządzenie Nr 0050.167.2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 13 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.168.2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.169.2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 20 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr 0050.170.2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Idzików


Zarządzenie Nr 0050.171.2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Łomnica


 Zarządzenie Nr 0050.172.2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Waliszów


Zarządzenie Nr 0050.173.2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP


Zarządzenie Nr 0050.174.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 1 w drodze przetargu ustnego ograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.175.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 57/1 o pow. 5 m2 i 57/2 o pow. 10 m2 stanowiących własność gminy, położonych na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.176.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomość położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 471 o powierzchni 15 m2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.177.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 8/7 o powierzchni 4,0122 ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.178.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 1104/17 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.179.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny nr 2 położony w Starym Waliszowie nr 6 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.180.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na lokal mieszkalny nr 1 położony w Starym Waliszowie nr 6 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.181.2015 z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Placu Wolności 5 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.182.2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.135.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.183.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu wstępnego do Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.184.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 493 o pow. 8 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej  obręb Centrum przy ul. Słowackiego 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.185.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.186.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 153/2 o pow. 1,28 ha i 154 o pow. 4,83 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Idzików


Zarządzenie Nr 0050.187.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Wyszki w granicach części działki nr 347 o pow. 3,75 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Wyszki


Zarządzenie Nr 0050.188.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 136 o pow. 0,16 ha i 137 o pow. 0,42 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.189.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie Długopola Zdroju przy ul. Zdrojowej w granicach części działki nr 81  o powierzchni 24 m2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.190.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 57/2 o pow. 45 m2, stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Międzygórza, ul. Wojska Polskiego 2 na rzecz "Cafe Marianna" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 


Zarządzenie Nr 0050.191.2015 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości w granicach działki nr 200 dla dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.192.2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.38.2015 dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego na łączniku między ul. Sempołowskiej i ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.193.2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.05.2015 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.05.2015
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:22.06.2015 14:34