Zarządzenie Nr 0050.72.2015 z dnia 03.03.2015 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.73.2015 z dnia 04.03.2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Nr 0050.74.2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.75.2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.76.2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2015


Zarządzenie Nr 0050.77.2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 158/2 położonej w Nowej Łomnicy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.78.2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa w Długopolu Dolnym


Zarządzenie Nr 0050.79.2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa  Nowa Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.80.2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa  Topolice


Zarządzenie Nr 0050.81.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.82.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mostowice


Zarządzenie Nr 0050.83.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.84.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Marianówka


Zarządzenie Nr 0050.85.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 457/1 o powierzchni 1,97 ha, z przeznaczeniem na cele rolneUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0050.86.2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1110 o powierzchni 2,78 ha, 1112 o pow. 2,03 ha, części 1119 o pow. 0,87 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, z przeznaczeniem na cele rolneUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zarządzenie Nr 0050.87.2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0050.88.2015 z dnia 12.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WT/KL271.1.2015/P dla zadania pn.:  "Remont murów obronnych - prace konserwatorskie i roboty budowlane. System fortyfikacji średniowiecznych - północny odcinek murów położonych przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej - I etap"


Zarządzenie Nr 0050.89.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3"


Zarządzenie Nr 0050.90.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.91.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.92.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Wilkanowie 136 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.93.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wyszki 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.94.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 168/1 i 169/2


Zarządzenie Nr 0050.95.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Spalona w granicach działki nr 57/9


Zarządzenie Nr 0050.96.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej we Wsi Spalona w granicach działki nr 57/10


Zarządzenie Nr 0050.97.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej 16


Zarządzenie Nr 0050.98.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 307/2


Zarządzenie Nr 0050.99.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Mielnik w granicach działki nr 31/2 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomościUwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.100.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ponikwie


Zarządzenie Nr 0050.101.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.102.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 471 o powierzchni 15 m2, z przeznaczeniem na garaż Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.103.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej na terenie wsi Wyszki w granicach części działki nr 300/1 o powierzchni 0,20 ha, z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.104.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działek nr 201 o powierzchni 1,42 ha i części 202 o pow. 0,32 ha, z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.105.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 384 o powierzchni 0,50 ha, z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.106.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Paszków w granicach działek nr część 22 o pow. 0,16 ha, 24 o pow. 0,51 ha, część 34 o pow. 1,02 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Paszków


Zarządzenie Nr 0050.107.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 28 o pow. 0,78 ha i 253 o pow. 0,39 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.108.2015 z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 226/3 o pow. 0,48 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.109.2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie wydzierżawienianieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki nr 963/1 o powierzchni 0,0092 ha Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.110.2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.111.2015 z dnia 24.03.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.112.2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.113.2015 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 57/22 (Am1) położonej w Spalonej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.114.2015 z dnia 30.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.18.2015 dla zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Adama Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej" - II etap


Zarządzenie Nr 0050.115.2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 0050.116.2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015


Zarządzenie Nr 0050.117.2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2015


Zarządzenie Nr 0050.118.2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2014 rok


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.03.2015 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:05.05.2015 10:17