Zarządzenie Nr 0050.294.2016 z dnia 01.12.2016 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.295.2016 z dnia 01.12.2016 r.  o powołaniu rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.296.2016 z dnia 05.12.2016 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.297.2016 z dnia 07.12.2016 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.75.2016 dla zadania pn.: "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku"


 Zarządzenie Nr 0050.298.2016 z dnia 07.12.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.299.2016 z dnia 07.12.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.300.2016 z dnia 07.12.2016 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w granicach działek nr 81/2 i 81/10 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


 Zarządzenie Nr 0050.301.2016 z dnia 07.12.2016 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w granicach działek nr 81/5, 81/12 i 81/14 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.302.2016 z dnia 08.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.303.2016 z dnia 08.12.2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie zmiany uchwały nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020"


Zarządzenie Nr 0050.304.2016 z dnia 08.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1083/1 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Górna oraz ustalenia wysokości opłaty za ustawienie stoiska handlowego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.305.2016 z dnia 08.12.2016 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku mieszkalnym położonym w Gorzanowie ul. Kłodzka 20 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.306.2016 z dnia 08.12.2016 r.  w sprawie powołania komisji stypendialnej


Zarządzenie Nr 0050.307.2016 z dnia 12.12.2016 r.  w sprawie zminy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie Nr 0050.308.2016 z dnia 14.12.2016 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.309.2016 z dnia 14.12.2016 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.310.2016 z dnia 14.12.2016 r.  w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne


Zarządzenie Nr 0050.311.2016 z dnia 14.12.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.312.2016 z dnia 14.12.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.313.2016 z dnia 15.12.2016 r.  w sprawie przekazania do sprzedaży i ustalenia ceny jednostkowej kalendarza trójdzielnego na 2017 rok, promującego miasto Bystrzycę Kłodzką


Zarządzenie Nr 0050.314.2016 z dnia 15.12.2016 r.  w sprawie przekazania do sprzedaży i ustalenia ceny jednostkowej breloka z herbem Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.315.2016 z dnia 19.12.2016 r.  w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.316.2016 z dnia 20.12.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.317.2016 z dnia 21.12.2016 r.  w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w 2017 roku


Zarządzenie Nr 0050.318.2016 z dnia 21.12.2016 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2016 roku


Zarządzenie Nr 0050.319.2016 z dnia 21.12.2016 r.  w sprawie użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Międzygórza


Zarządzenie Nr 0050.320.2016 z dnia 21.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Wójtowice - Huta z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.321.2016 z dnia 21.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 155/2, część 34/2, 345/10, 345/12 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.322.2016 z dnia 21.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.323.2016 z dnia 21.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 1066, 1080, 1070, 1108 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.324.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2017 rok Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Zarządzenie Nr 0050.325.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.326.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 34 o pow. 3,75 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze na rzecz F.P.H. "DOM" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.327.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze na rzecz VIFOX STUDIO  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.328.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 15 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze na rzecz PHU "KATOM" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.329.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działek nr 524/2, 581,985 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum i nr 116 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze o powierzchni po 15,66 m2 każda, stanowiące własność gminy na rzecz TERG S.A. Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.330.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Młoty z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.331.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Długopole Dolne z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.332.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Długopole Dolne z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.333.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat na nieruchomość, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Wojska Polskiego 12a w granicach części działki nr 496 o pow. 45 m2 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.334.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Kamienna z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.335.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Marianówka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.336.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Wilkanów z przeznaczeniem na cle rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.337.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Wilkanów z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.338.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.339.2016 z dnia 30.12.2016 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - grudzień 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.12.2016 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.12.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.01.2017 09:55