Zarządzenie Nr 0050.263.2016 z dnia 07.11.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Marcinków na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.264.2016 z dnia 07.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.265.2016 z dnia 07.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.266.2016 z dnia 08.11.2016 r.  w sprawie upoważnienia do podpisywania faktur VAT


Zarządzenie Nr 0050.267.2016 z dnia 08.11.2016 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.13.2016 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.268.2016 z dnia 10.11.2016 r.  w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.269.2016 z dnia 10.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.270.2016 z dnia 14.11.2016 r.  w sprawie przekazania do sprzedaży i ustalenia ceny jednostkowej pinsa z herbem Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.271.2016 z dnia 14.11.2016 r.  w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 0050.272.2016 z dnia 16.11.2016 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujacych na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017


 Zarządzenie Nr 0050.273.2016 z dnia 16.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie wsi Szczawina w granicach części działki 63 o powierzchni 0,43 ha stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.274.2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2016


Zarządzenie Nr 0050.275.2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2016


Zarządzenie Nr 0050.276.2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego połozonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.277.2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze czwartych rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/1


Zarządzenie Nr 0050.278.2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze czwartych rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/2


Zarządzenie Nr 0050.279.2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze czwartych rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/3


Zarządzenie Nr 0050.280.2016 z dnia 21.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze czwartych rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/4


 Zarządzenie Nr 0050.281.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Gorzanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.282.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 89 stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.283.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.284.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2017 rok


 Zarządzenie Nr 0050.285.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca kłodzka, położoną na terenie wsi Marcinków z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.286.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 34 o pow. 3,75 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.287.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.288.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działek nr 524/2, 581, 985 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum i nr 116 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze o powierzchni 15,66 m2 każda Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.289.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 13 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze z przeznaczeniem na ustawienie jednostronnej tablicy reklamowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.290.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, połozonej w Nowej Bystrzycy nr 28 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.291.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych na terenie wsi Szczawina, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.292.2016 z dnia 22.11.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 miesięcy nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 155/2, część 340/2, 345/10, 345/12 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.293.2016 z dnia 30.11.2016 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:10.11.2016 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.11.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:04.01.2017 11:46