Zarządzenie Nr 0050.249.2016 z dnia 03.10.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Szczawina w granicach działek 82 i 85 o łącznej powierzchni 0,05 ha stanowiących własność  Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.250.2016 z dnia 03.10.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na urządzenia telekomunikacyjne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.251.2016 z dnia 03.10.2016 r.  w sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie rozpatrzenie wniosków o udzielenie dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz w zakresie dofinansowania do budowy studni


 Zarządzenie Nr 0050.252.2016 z dnia 03.10.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2021 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, połozone na terenie wsi Idzików i Pławnica z przeznaczeniem na cele rolne


 Zarządzenie Nr 0050.253.2016 z dnia 03.10.2016 r.  w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Poniatowa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


  Zarządzenie Nr 0050.254.2016 z dnia 03.10.2016 r.  w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Międzygórza


Zarządzenie Nr 0050.255.2016 z dnia 18.10.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.256.2016 z dnia 18.10.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.257.2016 z dnia 24.10.2016 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


Zarządzenie Nr 0050.258.2016 z dnia 24.10.2016 r.  w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy Placu Wolności 2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławvczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.259.2016 z dnia 27.10.2016 r.  w sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 0050.260.2016 z dnia 31.10.2016 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 Zarządzenie Nr 0050.261.2016 z dnia 31.10.2016 r.  w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.262.2016 z dnia 31.10.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:18.10.2016 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.10.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:07.12.2016 14:07