Zarządzenie Nr 0050.228.2016  z dnia 01.09.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Gorzanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.229.2016  z dnia 01.09.2016 r. w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


 Zarządzenie Nr 0050.229a.2016  z dnia 01.09.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, działki nr 52/2 o pow. 0,38 ha, 52/5 o pow. 1,72 ha położonych na terenie wsi Szczawina Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.230.2016  z dnia 05.09.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.231.2016  z dnia 06.09.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka połozonego przy Placu Wolności nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej na rzecz Restauracji "LA SALLE" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.232.2016  z dnia 06.09.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 - garaż, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Strażacka nr 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.233.2016  z dnia 07.09.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.234.2016  z dnia 07.09.2016 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych


Zarządzenie Nr 0050.235.2016  z dnia 12.09.2016 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki


Zarządzenie Nr 0050.236.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości - kąpieliska miejskiego w Bystrzycy Kłodzkiej, w granicach działki nr 200 od dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.237.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie sprzedaży działek nr 54, 70, 71/1, 71/2 i 71/3 położonych w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości


Zarządzenie Nr 0050.238.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-ciu lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną w obrębie Kamiennej z przeznaczeniem na cele rolne


 Zarządzenie Nr 0050.239.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 62 i 64 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.240.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone w obrębie Nowego Waliszowa z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.241.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone w obrębie Marcinkowa z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.242.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną w obrębie Wilkanowa z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.243.2016  z dnia 13.09.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, na których znajdują się urządzenia telekomunikacyjne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.244.2016  z dnia 15.09.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.245.2016  z dnia 16.09.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2016


Zarządzenie Nr 0050.246.2016  z dnia 29.09.2016 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 5A


 Zarządzenie Nr 0050.247.2016  z dnia 30.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.248.2016  z dnia 30.09.2016 r. w sprawie sprzedaży działki nr 354/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Orężnej w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.09.2016 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.09.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:11.10.2016 08:39