Zarządzenie Nr 0050.192.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.193.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 52/5 o pow. 445 m2 położonej w Szczawinie oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.194.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.195.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 752 o pow. 4 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Kościelnej 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.196.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Lasówka w granicach części działki nr 29 o pow. 0,90 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.197.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Poniatów w granicach działek część 3/1 i 105/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.198.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 365 i na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 187 i część 212 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.199.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, części działki nr 1070 o pow. 16 m2, połozonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Nadbrzeżnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.200.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.201.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.202.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.203.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Góra Igliczna w granicach działek nr 5 i 6 w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości


 Zarządzenie Nr 0050.204.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 311/2 o pow. 0,8320 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.205.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część działki nr 355/8 o pow. 150 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na zorganizowanie placu manewrowego do nauki jazdy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.206.2016 z dnia 02.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Szczawina w granicach działek nr 82 i 85 o łącznej powierzchni 0,05 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.207.2016 z dnia 08.08.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań ograniczonych działki nr 500/4 położonej na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie Nr 0050.208.2016 z dnia 09.08.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.209.2016 z dnia 09.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 r.  - "Wyprawka Szkolna"


Zarządzenie Nr 0050.210.2016 z dnia 09.08.2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.7.2015 z dnia 09 stycznia 2015 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.211.2016 z dnia 10.08.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na kąpielisko w Bystrzycy Kłodzkiej w 2016 roku


Zarządzenie Nr 0050.212.2016 z dnia 10.08.2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z kortów tenisa ziemnego w Bystrzycy Kłodzkiej w 2016 roku


 Zarządzenie Nr 0050.213.2016 z dnia 10.08.2016 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działki 224/1 o pow. 1,0552 ha stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.214.2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 3"


Zarządzenie Nr 0050.215.2016 z dnia 12.08.2016 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2017


 Zarządzenie Nr 0050.216.2016 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie przekazania do sprzedaży i ustalenia ceny jednostkowej znaczka turystycznego "Bystrzyca Kłodzka - miasto królewskie"


Zarządzenie Nr 0050.217.2016 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.218.2016 z dnia 23.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku


Zarządzenie Nr 0050.219.2016 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz "Fundacji Pałac Gorzanów", zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gorzanowie


Zarządzenie Nr 0050.220.2016 z dnia 26.08.2016 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 5A


Zarządzenie Nr 0050.221.2016 z dnia 29.08.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.222.2016 z dnia 29.08.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własość Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na ogród przydomowy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.223.2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Środkowej 4 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.224.2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.225.2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Pławnica - Stary Waliszów" realizowanego w: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Pławnica, część dz. nr 584 obręb 0020 Pławnica w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" PROW na lata 2014 - 2020


Zarządzenie Nr 0050.226.2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej 119742D" realizowanego w: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 57-530 Międzylesie, Międzygórze, ul. Sanatoryjna dz.162/9 dr 162/10, dr 162/8 dr obręb 0011 Międzygórze w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" PROW na lata 2014 - 2020


Zarządzenie Nr 0050.227.2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej 119674D" realizowanego w: woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 57-520 Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, ul. Leśna, działka nr 87 (droga) obręb 0003 Długopole Zdrój, w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" PROW na lata 2014 - 2020


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:22.08.2016 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.08.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:22.09.2016 09:41