Zarządzenie Nr 0050.173.2016 z dnia 01.07.2016 r.  w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Międzygórza, Gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 127/4


 Zarządzenie Nr 0050.174.2016 z dnia 01.07.2016 r.  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.234.2015 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.175.2016 z dnia 07.07.2016 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.176.2016 z dnia 08.07.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.177.2016 z dnia 08.07.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 25lat działek nr 52/2 o pow. 0,38 ha, 52/5 o pow. 1,72 ha, połozonych na terenie wsi Szczawina Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.178.2016 z dnia 08.07.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat działki nr 20/4 o pow. 0,47 ha, położonej na terenie wsi Szczawina Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.179.2016 z dnia 08.07.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, część działki nr 56/1 o pow. 1,17 ha połozonej na terenie wsi Wilkanów Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.180.2016 z dnia 08.07.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, działki nr 217/2 o pow. 1,50 ha położonej na terenie wsi Stary Waliszów Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.181.2016 z dnia 11.07.2016 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do dnia 31 grudnia 2021 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Wójtowice - Huta z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.182.2016 z dnia 11.07.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.183.2016 z dnia 11.07.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Stary Waliszów, Gmina Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.184.2016 z dnia 11.07.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, przy ul. Senatorskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.185.2016 z dnia 11.07.2016 r.  w sprawie powołania komisji do uwierzytelnienia zaistniałego faktu wytrucia pszczół w pasiece wędrownej w miejscowości Nowy Waliszów


Zarządzenie Nr 0050.186.2016 z dnia 15.07.2016 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego w trybie przetargu nieograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.187.2016 z dnia 19.07.2016 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2016


 Zarządzenie Nr 0050.188.2016 z dnia 22.07.2016 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.189.2016 z dnia 25.07.2016 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonych w miejscowości Rudawa Nr 1 i Rudawa Nr 5


Zarządzenie Nr 0050.190.2016 z dnia 26.07.2016 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 0050.191.2016 z dnia 28.07.2016 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.07.2016 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.07.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.09.2016 08:04