Zarządzenie Nr 0050.123.2016 z dnia 06.05.2016 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku mieszkalnym położonym w Gorzanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.124.2016 z dnia 06.05.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego  położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Karola Świerczewskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.125.2016 z dnia 06.05.2016 r.  w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 898 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.126.2016 z dnia 06.05.2016 r.  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.258.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Górnej w drodze przetargu ustnego ograniczonego


 Zarządzenie Nr 0050.127.2016 z dnia 06.05.2016 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Senatorska


Zarządzenie Nr 0050.128.2016 z dnia 06.05.2016 r.  w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 0050.129.2016 z dnia 09.05.2016 r.  w sprawie sprzedaży działki nr 51/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Modrzewiowej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.130.2016 z dnia 09.05.2016 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/89


Zarządzenie Nr 0050.131.2016 z dnia 13.05.2016 r.  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.45.2016 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 lutego 2016 r.


 Zarządzenie Nr 0050.132.2016 z dnia 17.05.2016 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadańpublicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.133.2016 z dnia 18.05.2016 r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.134.2016 z dnia 19.05.2016 r.  w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji "Równi choć różni" w Międzgórzu


Zarządzenie Nr 0050.135.2016 z dnia 20.05.2016 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 Zarządzenie Nr 0050.136.2016 z dnia 20.05.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki 751/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.137.2016 z dnia 25.05.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działek nr 591/1, 1016, 1149, 1154 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.138.2016 z dnia 30.05.2016 r.  w sprawie wydzierżawienia na okres 3-ch miesięcy nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Szczawina w granicach działek 52/2 i 52/5 o łącznej powierzchni 2,10 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.139.2016 z dnia 30.05.2016 r.  w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 500/4 położonej na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie Nr 0050.140.2016 z dnia 31.05.2016 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.05.2016 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.05.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:01.07.2016 09:52