Zarządzenie Nr 0050.76.2016 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przydział mieszkania komunalnego/socjalnego oraz o zamianę mieszkania komunalnego/socjalnego


Zarządzenie Nr 0050.77.2016 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.78.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksli in blanco, wystawionych przez organizacje pozarządowe Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących zabezpieczenie wykonania umów, powierzonych organizacjom pozarządowym w drodze ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.79.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.80.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Wójtowicach przy ul. Bystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.81.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.82.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu


 Zarządzenie Nr 0050.83.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w granicach działki nr 278/1 położonej w Długopolu Dolnym


Zarządzenie Nr 0050.84.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego  przy ul. Podmiejskiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.85.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.86.2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 7 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.87.2016 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/1


Zarządzenie Nr 0050.88.2016 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/2


Zarządzenie Nr 0050.89.2016 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/3


Zarządzenie Nr 0050.90.2016 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze drugich rokowań nieograniczonych nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 228/4


 Zarządzenie Nr 0050.91.2016 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie powołania gminnej komisji porządkowej do spraw przeglądu nieruchomości pod względem czystości i porządku


Zarządzenie Nr 0050.92.2016 z dnia 07.04.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bystrzyca Kłodzka dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 - 2021


Zarządzenie Nr 0050.93.2016 z dnia 08.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 17 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.94.2016 z dnia 08.04.2016 r. w sprawie powołania  Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.95.2016 z dnia 11.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy  ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.96.2016 z dnia 11.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.97.2016 z dnia 11.04.2016 r. w sprawie określenia stawek za wynajem pojazdów gminnych do rozliczeń wewnętrznych


 Zarządzenie Nr 0050.98.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.99.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy do dnia 31 grudnia 2023 r. na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.100.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 40 o pow. 0,2825 ha, 48 o pow. 0,2306 ha i 57/6 o pow. 0,9685 ha w drodze I- go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.101.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 50/2 o pow. 0,12 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Idzików


 Zarządzenie Nr 0050.102.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 176 o pow. 1,90 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Idzików


 Zarządzenie Nr 0050.103.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Starkówek w granicach  działki nr 14/1 o pow. 0,68 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Starkówek


 Zarządzenie Nr 0050.104.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 56/1 o pow. 1,17 ha  i działki 171 o pow. 0,72 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Wilkanów


 Zarządzenie Nr 0050.105.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działki nr 47 o pow. 1,10 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.106.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych  na terenie wsi Stary Waliszów w granicach i działek nr 171/3 o pow. 0,50 ha i 195/2 o pow. 0,14  w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Stary Waliszów


 Zarządzenie Nr 0050.107.2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 5


Zarządzenie Nr 0050.108.2016 z dnia 20.04.2016 r. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne


 Zarządzenie Nr 0050.109.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie sprzedaży działek nr 45, 52/2, 52/5 położonych na terenie wsi Szczawina w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


 Zarządzenie Nr 0050.110.2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2016


Zarządzenie Nr 0050.111.2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.112.2016 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.113.2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.114.2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.115.2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 752 o pow. 4 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, przy ul. Kościelnej 17 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.116.2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia na okres 30ch miesięcy nieruchomość niezabudowaną , położoną na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki 217/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.117.2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016


Zarządzenie Nr 0050.118.2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych  na terenie wsi Marcinków  w granicach działek część 7 o pow. 0,97 ha i 8 o pow. 1,33 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.119.2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 933/3 o pow.14 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.120.2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 57/1 o pow. 5 m2 i 57/2 o pow. 10 m2 stanowiących własność gminy, położonych na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.121.2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku mieszkalnym położonym w Wilkanowie  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.122.2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część nieruchomości niezabudowanej położonej w Długopolu Zdroju w granicach części działki nr 22 o pow. 100 m2


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:01.04.2016 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.04.2016
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:01.07.2016 09:51