Zarządzenie Nr 0050.293.2017 z dnia 03.11.2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.215.2017 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 04 sierpnia 2017 r.


Zarządzenie Nr 0050.294.2017 z dnia 07.11.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.295.2017 z dnia 07.11.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 26 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.296.2017 z dnia 07.11.2017 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A (bazar) w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.297.2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.9.2017 dla zadania pn.: "Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni i zaplecza do Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Mickiewicza 10-12"


Zarządzenie Nr 0050.298.2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.299.2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Nr WI.271.10.2017 dla zadania pn.: "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 roku"


Zarządzenie Nr 0050.300.2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.301.2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krótkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.302.2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.303.2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.304.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.305.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.306.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2017


Zarządzenie Nr 0050.307.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 180 m2, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiący własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.308.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie najmu pomieszczenia klasowego wraz z sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczym na parterze budynku nr 6 położonego w Starym Waliszowie stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Waliszowie


Zarządzenie Nr 0050.309.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Nowy Waliszów, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.310.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Stara Bystrzyca z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.311.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Stary Waliszów, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.312.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 132 o pow. 18 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.313.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Spalona z przeznaczeniemmna cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.314.2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Poręba, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.315.2017 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.316.2017 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 0050.317.2017 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.318.2017 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.319.2017 z dnia 22.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2018 rok


Zarządzenie Nr 0050.320.2017 z dnia 23.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie Nr 0050.321.2017 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.322.2017 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemców dokonujących ulepszeń w komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych


 Zarządzenie Nr 0050.323.2017 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych dla lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.324.2017 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 10-12" w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" - część I zamówienia


Zarządzenie Nr 0050.325.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 10-12" w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" - część II zamówienia


Zarządzenie Nr 0050.326.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2018 r.


Zarządzenie Nr 0050.327.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, mającej na celu zniszczenie weksli in blanco, wystawionych przez organizacje pozarządowe Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących zabezpieczenie wykonania umów, powierzonych organizacjom pozarządowym w drodze ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2016 roku


 Zarządzenie Nr 0050.328.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.329.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Paszków, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.330.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 445/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.11.2017 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.11.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 11:05