Zarządzenie Nr 0050.274.2017 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki nr 517 o pow. 20 m2 położonej na terenie wsi Stary Waliszów stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż przenośny typu "blaszak" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.275.2017 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, części działki nr 51/7 o pow. 84 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.276.2017 z dnia 02.10.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat, części działki nr 92, położonej na terenie wsi Wyszki Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.277.2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawieprzedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach części działki nr 191 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.278.2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w buydnku nr 10 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.279.2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w buydnku nr 175 w Wilkanowiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.280.2017 z dnia 06.10.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w buydnku nr 10 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.281.2017 z dnia 06.10.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I-go przetargu


Zarządzenie Nr 0050.282.2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.8.2017 dla zadania pn.: "Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej II stopinia, ul. Sempołowskiej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie Nr 0050.283.2017 z dnia 12.10.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2018


Zarządzenie Nr 0050.284.2017 z dnia 13.10.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.285.2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowdzenia egzaminu


Zarządzenie Nr 0050.286.2017 z dnia 16.10.2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.287.2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy


Zarządzenie Nr 0050.288.2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o.


Zarządzenie Nr 0050.289.2017 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego Fn.340/2/17


Zarządzenie Nr 0050.290.2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.291.2017 z dnia 26.10.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Bystrzycy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.292.2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.10.2017 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.10.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 11:06