Zarządzenie Nr 0050.237.2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie  dzierżawy w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.238.2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/94 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.239.2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 9 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.240.2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki


Zarządzenie Nr 0050.241.2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2018


Zarządzenie Nr 0050.242.2017 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 26 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie Nr 0050.243.2017 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie Nr 0050.244.2017 z dnia 07.09.2017 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości - kąpieliska miejskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 200 od dzierżawcy


Zarządzenie Nr 0050.245.2017 z dnia 07.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Wilkanów, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.246.2017 z dnia 07.09.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania pn.: "Remont pomieszczeń administracyjnych w Szkole Podstawowej w Starym Waliszowie"


 Zarządzenie Nr 0050.247.2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie Nr 0050.248.2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.249.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.250.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.251.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1-go roku nieruchomości niezabudowane, położone na terenie wsi Lasówka, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.252.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres  3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.253.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres  3-ch lat nieruchomości niezabudownaych, położonych na terenie wsi Ponikwa w granicach działek nr część 91, 174/6 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.254.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr 753/2, część 753/3, 753/4 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.255.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 30ch lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 51 i 194 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.256.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 66/2 (AM1) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


 Zarządzenie Nr 0050.257.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej


Zarządzenie Nr 0050.258.2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych


Zarządzenie Nr 0050.259.2017 z dnia 18.09.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/77/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.260.2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.261.2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A  w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.262.2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargczonego nr WI.271.7.2017 dla zadania pn.: "Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia do przedszkola w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 10-12 w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickieicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"


Zarządzenie Nr 0050.263.2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 5 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.264.2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.265.2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.266.2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.267.2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynków przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie Nr 0050.268.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.269.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 280 położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.270.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 77 i 160 oraz obręb Niedźwiedna w granicach działki 219 stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.271.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Wilkanów w granicach działki 216 o pow. 1,55 ha stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne


Zarządzenie Nr 0050.272.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 138 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.273.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 190 i 192 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:05.09.2017 08:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.09.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 11:08