Zarządzenie Nr 0050.208.2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.209.2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.210.2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.211.2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 232/4 (AM 1) położonej w Długopolu Dolnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.212.2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki TOYOTA RAV 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.213.2017 z dnia 02.08.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.214.2017 z dnia 03.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.215.2017 z dnia 04.08.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 466 (AM 5) położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie Nr 0050.216.2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"


Zarządzenie Nr 0050.217.2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowej Bystrzycy nr 28


Zarządzenie Nr 0050.218.2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Poniatów, Pławnica, Wójtowice-Huta Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.219.2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch miesięcy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach działki 216 o pow. 1,55 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne


Zarządzenie Nr 0050.220.2017 z dnia 11.08.2017 r. w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu mającej miejsce w 2017 r. na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.221.2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.222.2017 z dnia 17.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2017


Zarządzenie Nr 0050.223.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.224.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie sprzedaży działki nr 61/1 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości


Zarządzenie Nr 0050.225.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.226.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Poniatowa Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.227.2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.228.2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Szpitalnym Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.229.2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.230.2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.231.2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.232.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018


Zarządzenie Nr 0050.233.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


Zarządzenie Nr 0050.234.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2018


Zarządzenie Nr 0050.235.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku


Zarządzenie Nr 0050.236.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki nr 517 o pow. 20 m2 położonej na terenie wsi Stary Waliszów stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż przenośny typu "blaszak" Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:22.08.2017 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.08.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 11:09