Zarządzenie Nr 0050.187.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 207, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.188.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 52/5 położonej na terenie wsi Szklarka


Zarządzenie Nr 0050.189.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 102 położonej na terenie wsi Kamienna


Zarządzenie Nr 0050.190.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.191.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 65 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.192.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 21 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.193.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 15 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.194.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 52,50 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.195.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 761 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.196.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 1104/22 o pow. 15 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Senatorskiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.197.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej i powołania komisji inwentaryzacyjnej


Zarządzenie Nr 0050.198.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.199.2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie


Zarządzenie Nr 0050.200.2017 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 4 przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.201.2017 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.2.2017


 Zarządzenie Nr 0050.202.2017 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stanowisko handlowe Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.203.2017 z dnia 19.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki


Zarządzenie Nr 0050.204.2017 z dnia 19.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.205.2017 z dnia 25.07.2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z przekształceniem Zespołu Szkół w Wilkanowie prowadzonego przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w szkołę podstawową


Zarządzenie Nr 0050.206.2017 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie Nr 0050.207.2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zarządzenia - lipiec 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:12.07.2017 08:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.07.2017
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 11:11