Zarządzenie nr 0050.375.2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki 350/1 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.376.2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki 180/4 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.377.2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działek nr część 761 i 997 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.378.2018 z dnia 15.11.2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego


Zarządzenie nr 0050.379.2018 z dnia 16.11.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.380.2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.381.2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby  Obrachunkowej


Zarządzenie nr 0050.382.2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 13 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.383.2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "SINGLETRACK GLACENSIS" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska


Zarządzenie nr 0050.384.2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 591/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.385.2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalno - użytkowym w Starym Waliszowie nr 6


Zarządzenie nr 0050.386.2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno - użytkowym w Starym Waliszowie nr 6


Zarządzenie nr 0050.387.2018 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.388.2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w zamian za pracę w sobotę


Zarządzenie nr 0050.389.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka gruntów położonych na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie nr 0050.390.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - sklep o pow. 67,50 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.391.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.392.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci komputerowej wraz z towarzyszącą dedykowaną siecią elektryczną w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.393.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Czesko - polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia" w ramach programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska


Zarządzenie nr 0050.394.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku"


Zarządzenie nr 0050.395.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.396.2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie poddzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 11/1


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - listopad 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:26.11.2018 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:03.01.2019 11:41