Zarządzenie nr 0050.260.2018 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Idzikowie nr 23


Zarządzenie nr 0050.261.2018 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na pojemniki na odpady komunalne


Zarządzenie nr 0050.262.2018 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na komórkę


Zarządzenie nr 0050.263.2018 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek 75 i 76 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.264.2018 z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki 80 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.265.2018 z dnia 08.08.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki 46 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.266.2018 z dnia 08.08.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki 384 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.267.2018 z dnia 08.08.2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia czynności sprzedaży blachy miedzianej z budynku ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.268.2018 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.6.2018


Zarządzenie nr 0050.269.2018 z dnia 09.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i powołania komisji inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 0050.270.2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.7.2018 z dnia 09 stycznia 2018 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności


Zarządzenie nr 0050.271.2018 z dnia 10.08.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 57/22 (AM1) położonej w Spalonej


Zarządzenie nr 0050.272.2018 z dnia 13.08.2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa


Zarządzenie nr 0050.273.2018 z dnia 13.08.2018 r. w sprawie poddzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 11/1


Zarządzenie nr 0050.274.2018 z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zamiennej dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna a nieruchomością położoną na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie nr 0050.275.2018 z dnia 17.08.2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.48.2018 z dnia 01 marca 2018 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 6


Zarządzenie nr 0050.276.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1LU stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.277.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 66/2 obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.278.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0050.279.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.280.2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.281.2018 z dnia 24.08.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.282.2018 z dnia 27.08.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.283.2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku


Zarządzenie nr 0050.284.2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie nr 0050.285.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 301 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.286.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 302 i nr 303 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.287.2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie nr 0050.288.2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.289.2018 z dnia 31.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:20.08.2018 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:01.10.2018 11:54