Zarządzenie nr 0050.195.2018 z dnia 02.07.2018 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.196.2018 z dnia 03.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 75 i 76 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.197.2018 z dnia 03.07.2018 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.198.2018 z dnia 05.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/96 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopinickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.199.2018 z dnia 05.07.2018 r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.200.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.201.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.114.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. dotyczącego sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego


Zarządzenie nr 0050.202.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycrskiej


Zarządzenie nr 0050.203.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134


Zarządzenie nr 0050.204.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 66/2 obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.205.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.Ludwika Zamenhofa


Zarządzenie nr 0050.206.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.207.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0050.208.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej


Zarządzenie nr 0050.209.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 34 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 28/29


Zarządzenie nr 0050.210.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1245/4 (AM5) położonej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.211.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 1-1A


Zarządzenie nr 0050.212.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Nowa Łomnica z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.213.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 337/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.214.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 215, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.215.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach działki nr 608/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.216.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 392, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.217.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 168, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.218.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 914, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.219.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 1370/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.220.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach działek nr 295/2 i części 454/1 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.221.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Mielnik w granicach części działki 60/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.222.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek cz. 2/6, 3/8, 3/9, 4/4, 4/5, 4/6 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.223.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki nr 46 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.224.2018 z dnia 06.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 33 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.225.2018 z dnia 13.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/71 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej  w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.226.2018 z dnia 13.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/72 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej  w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.227.2018 z dnia 16.07.2018 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.228.2018 z dnia 16.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.4.2018


Zarządzenie nr 0050.229.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej


Zarządzenie nr 0050.230.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie wydzierżąwienia nieruchomośći stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 190/2 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.231.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 180/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.232.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 31/1 i 93/1 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.233.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach działki nr 68/2 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Wójtowice - Huta


Zarządzenie nr 0050.234.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 1369/5 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.235.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.236.2018 z dnia 18.07.2018 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.160.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 czerwca 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.237.2018 z dnia 19.07.2018 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.238.2018 z dnia 19.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.239.2018 z dnia 19.07.2018 r.  w sprawie  powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.240.2018 z dnia 20.07.2018 r.  w sprawie  powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.241.2018 z dnia 23.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji


Zarządzenie nr 0050.242.2018 z dnia 23.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywalelskich


Zarządzenie nr 0050.243.2018 z dnia 23.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego


Zarządzenie nr 0050.244.2018 z dnia 25.07.2018 r.  w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.245.2018 z dnia 25.07.2018 r.  w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej udzielił: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


Zarządzenie nr 0050.246.2018 z dnia 25.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.247.2018 z dnia 25.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.248.2018 z dnia 25.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.249.2018 z dnia 26.07.2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.5.2018


Zarządzenie nr 0050.250.2018 z dnia 26.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0050.251.2018 z dnia 26.07.2018 r.  w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.252.2018 z dnia 31.07.2018 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.253.2018 z dnia 31.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Mielnik w granicach części działki 60/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.254.2018 z dnia 31.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, działkę nr 41/2 o pow. 0,28 ha, położoną  na terenie wsi Topolice


Zarządzenie nr 0050.255.2018 z dnia 31.07.2018 r.  w sprawie przedłużenia umowy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Wójtowice-Huta z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.256.2018 z dnia 31.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Paszków w granicach części działek nr 26 i 30 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.257.2018 z dnia 31.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1014 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.258.2018 z dnia 31.07.2018 r.  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Zamenhofa 26 w granicach części działki nr 1298/4 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na komórkę do składowania opału


Zarządzenie nr 0050.259.2019 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tadeusz Zieliński
Data publikacji:10.07.2018 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:09.05.2019 12:56