Zarządzenie nr 0050.124.2018 z dnia 07.05.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Kłodzką w Bystrzycy Kłodzkiej w 2018 roku


Zarządzenie nr 0050.125.2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości


Zarządzenie nr 0050.126.2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 420/3, obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.127.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie odwołania Pani Reginy Wiatrowskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.128.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.129.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej loklau użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 9 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.130.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej loklau użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.131.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek nr część 665 i 1069/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.132.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 162/2 o pow. 5 m2, położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego


 Zarządzenie nr 0050.133.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr XI/82/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.134.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 165 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.135.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 95/3 o pow. 18,15 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż


Zarządzenie nr 0050.136.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 95/3 o pow. 18,48 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż


 Zarządzenie nr 0050.137.2018 z dnia 14.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 56/4 o pow. 12 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


 Zarządzenie nr 0050.138.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie sprzedaży samochodu


Zarządzenie nr 0050.139.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach działek nr 510, 511, 607 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.140.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr część 27 i 28 oraz 29 i 31 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.141.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 280 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.142.2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki 98/5 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.143.2018 z dnia 17.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka połozonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.144.2018 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki


Zarządzenie nr 0050.145.2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.146.2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie analizy zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.147.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.148.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.149.2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie odwołania Pani Krystyny Magierowskiej-Kaszy ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.150.2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.151.2018 z dnia 28.05.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.152.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.153.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:08.05.2018 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:13.06.2018 11:39