Zarządzenie nr 0050.401.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie w przypadku jego nieobecności


Zarządzenie nr 0050.403.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.384.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.404.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.405.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. komunikacji społecznej


Zarządzenie nr 0050.406.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.407.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 9


Zarządzenie nr 0050.408.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 8


Zarządzenie nr 0050.409.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 7


Zarządzenie nr 0050.410.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 12


Zarządzenie nr 0050.411.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Spalona, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.412.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 953/6 o pow. 6,51 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0050.413.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie nr 0050.414.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 36/5 o pow. 156 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.415.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie ekwiwalentnej zamiany nieruchomości położonych w Ponikwie


Zarządzenie nr 0050.416.2019 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Idzików, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.417.2019 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej


Zarządzenie nr 0050.418.2019 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.419.2019 z dnia 11.10.2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników oraz zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.420.2019 z dnia 21.10.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.421.2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8  stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności 12 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.422.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w zamian za pracę w sobotę


Zarządzenie nr 0050.423.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wydzierżąieniaw drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Młoty w granicach działek nr 4/2 i 5, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.424.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie nr 0050.425.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 335/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.426.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna


Zarządzenie nr 0050.427.2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.244.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.428.2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wydzielenia stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłat za jednorazowe ustawienie stoisk handlowych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.429.2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.430.2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:01.10.2019 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.10.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:20.01.2020 14:20