Zarządzenie nr 0050.354.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Idzików, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.355.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wyszki oraz miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.356.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Idzików, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.357.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 760 o pow. 42 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.358.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 998 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców ul. Starobystrzyckiej nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.359.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 566/22 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.360.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 368 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Orężnej


Zarządzenie nr 0050.361.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 209 o pow. 300 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze przy ul. Floriańskiej


Zarządzenie nr 0050.362.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 566/22 o pow. 200 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.363.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 147 o pow. 0,94 ha, stanowiącej własność gminy, położonej w Międzygórzu


Zarządzenie nr 0050.364.2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na n ieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Marcinków z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.365.2019 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu mającego miejsce w 2019 r. na terenie miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.366.2019 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części działki nr 953/6 o pow. 6,51 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0050.367.2019 z dnia 08.08.2019 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.368.2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie nr 0050.369.2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"


Zarządzenie nr 0050.370.2019 z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.371.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej


Zarządzenie nr 0050.372.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0050.373.2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie w przypadku jego nieobecności


 Zarządzenie nr 0050.374.2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.375.2019 z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:26.08.2019 11:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:17.09.2019 13:18