Zarządzenie nr 0050.295.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 209 o pow. 300 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze przy ul. Floriańskiej


Zarządzenie nr 0050.296.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie  wydzierżawienia części działki nr 368 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Orężnej


Zarządzenie nr 0050.297.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie nr 0050.298.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 170, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.299.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 174/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.300.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Paszków w granicach części działki nr 34, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.301.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 43, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.302.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 317/5, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.303.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działek nr 259 i 261 stanowiąćych własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.304.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie Międzygórza stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie nr 0050.305.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy


Zarządzenie nr 0050.306.2019 z dnia 03.07.2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.307.2019 z dnia 03.07.2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Zamenhofa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.308.2019 z dnia 03.07.2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 24 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.309.2019 z dnia 05.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.310.2019 z dnia 05.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.311.2019 z dnia 08.07.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.312.2019 z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca i Niedźwiedna oraz na terenie wsi Pławnica i Międzygórze, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.313.2019 z dnia 10.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.314.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.315.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetragu


Zarządzenie nr 0050.316.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych - ul. Okrzei, Mały Rynek, Rycerska, Kupiecka, Krótka, Siemiradzkiego, Pl. Wolności, Kościelna, Środkowa i Sienna w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.317.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 147 o pow.0,94 ha, stanowiącej własność gminy, położonej w Międzygórzu


Zarządzenie nr 0050.318.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki nr 548/3 w Porębie w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.319.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 420/2 o pow. 19,96 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż


Zarządzenie nr 0050.320.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, położonej w Wójtowicach-Huta w granicach części działki nr 85 na rzecz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika


Zarządzenie nr 0050.321.2019 z dnia 11.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 933/3 o pow. 20 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Strażacka 6


Zarządzenie nr 0050.322.2019 z dnia 15.07.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Skarbnika


Zarządzenie nr 0050.323.2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 18,75 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.324.2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.325.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 75/3 (AM1) położonej w Spalonej


Zarządzenie nr 0050.326.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.200.2018 z dnia 6 lipca 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.327.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.116.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.328.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.281.2017 z dnia 6 października 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.329.2019 z dnia 18.07.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Mostowice


Zarządzenie nr 0050.330.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.331.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.332.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 98/5 obręb Stara Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.333.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 12


Zarządzenie nr 0050.334.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 7


Zarządzenie nr 0050.335.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 8


Zarządzenie nr 0050.336.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy Osiedlu Szkolnym 9


Zarządzenie nr 0050.337.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 43 o pow. 320 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.338.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wilkanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.339.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Międzygórza, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.340.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego


Zarządzenie nr 0050.341.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek nr 925, 524/2 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum oraz nr 54, 65 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.342.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 217, 218, część 219, 220 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.343.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 555/15 o pow. 0,2174 ha, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.344.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o pow. 130 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.345.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie wsi Wyszki z przeznaczeniem na komórkę


Zarządzenie nr 0050.346.2019 z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Spalona, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.347.2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.306.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.348.2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.349.2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.350.2019 z dnia 29.07.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.351.2019 z dnia 30.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 17 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.352.2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.353.2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019 - 2029


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.07.2019 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.07.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:26.08.2019 11:20