Zarządzenie nr 0050.268.2019 z dnia 03.06.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.269.2019 z dnia 04.06.2019 r. w sprawie ustalenia stawki ceny podgrzania wody dla budynku na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka przy ul. Mickiewicza 14 będącego własnością Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.270.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.271.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 925, 524/2 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum oraz nr 54, 65 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.272.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.45.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.273.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 43 o pow. 320 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.274.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawkę czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródki letnie (gastronomiczne), położone na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.275.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież używaną


Zarządzenie nr 0050.276.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wydzierżąwienia części działki nr 1104/22 o pow. 130 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.277.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wilkanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.278.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna


Zarządzenie nr 0050.279.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Międzygórza, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.280.2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki nr 6/8 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.281.2019 z dnia 07.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Pławnica i Międzygórze stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.282.2019 z dnia 07.06.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 555/15 o pow. 0,2174 ha, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.283.2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Pl. Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.284.2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.285.2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.286.2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.287.2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.288.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr Lu2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 2a-4


Zarządzenie nr 0050.289.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 10 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 24


Zarządzenie nr 0050.290.2019 z dnia 19.06.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: zabezpieczenie systemu instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1 na czas trwania prac budowlanych związanych z realizacją zadania  pn.: "Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.291.2019 z dnia 19.06.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.292.2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy


Zarządzenie nr 0050.293.2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.294.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:17.06.2019 11:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.06.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.07.2019 10:07