Zarządzenie nr 0050.178.2019 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.179.2019 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zamiany zarządzenia nr 0050.284.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie dopuszczalnych form organizowania transportu do szkół


Zarządzenie nr 0050.180.2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie planu kontroli na rok 2019


Zarządzenie nr 0050.181.2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego w roku 2019


Zarządzenie nr 0050.182.2019 z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o pow. 18,75 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.183.2019 z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 o pow. 12,50 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.184.2019 z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 miesięcy, nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież używaną


Zarządzenie nr 0050.185.2019 z dnia 03.04.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.186.2019 z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek 75 i 76 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.187.2019 z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 169/3 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.188.2019 z dnia 03.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Marcinków w granicach części działki nr 157/1 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.189.2019 z dnia 04.04.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długopole Zdrój


Zarządzenie nr 0050.190.2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.191.2019 z dnia 05.04.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.192.2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.193.2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i remont ratusza w zakresie remontu dachu, budowy szybu i instalowania windy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1"


Zarządzenie nr 0050.194.2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych


Zarządzenie nr 0050.195.2019 z dnia 11.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.196.2019 z dnia 12.04.2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie nr 0050.197.2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.198.2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.199.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.1.2019


Zarządzenie nr 0050.200.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie wsi Wyszki z przeznaczeniem na komórkę


Zarządzenie nr 0050.201.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego-sklep o pow. 67,50 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.202.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr część 47 i 49, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.203.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 780/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.204.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 442/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.205.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżąwienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego


Zarządzenie nr 0050.206.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi  Marcinków w granicach działek nr 90, 91 i część 100, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.207.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki nr 33/4, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.208.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 265 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.209.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach działki nr 902 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.210.2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej przy wyborach do Parlamentu Europejskiego


Zarządzenie nr 0050.211.2019 z dnia 26.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.212.2019 z dnia 28.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.04.2019 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.04.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:17.05.2019 10:31