Zarządzenie nr 0050.275.2020 z dnia 05.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 20


Zarządzenie nr 0050.276.2020 z dnia 05.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położopnego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 25


Zarządzenie nr 0050.277.2020 z dnia 05.11.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

 


 

Zarządzenie nr 0050.279.2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Podmiejskiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej

 


 

Zarządzenie nr 0050.280.2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/94 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w BYstrzycy Kłodzkiej Obręb Centrum

 


 

Zarządzenie nr 0050.281.2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 26 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej

 


 

Zarządzenie nr 0050.282.2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.283.2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.268.2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie nr 0050.285.2020 z dnia 18.11.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. kultury fizycznej, turystyki i sportu w Wydziale Turystyki i Kultury Fizycznej

 


Zarządzenie nr 0050.286.2020 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.268.2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta I Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


 

Zarządzenie nr 0050.287.2020 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 


 

Zarządzenie nr 0050.288.2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.282.2020 z dnia 09 listopada 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.289.2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w BYstrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 2


 

Zarządzenie nr 0050.290.2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży i rozdysponowania spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej MójZNaczek


Zarządzenie nr 0050.291.2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.268.2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie nr 0050.292.2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

 


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - Listopad 2020
Podmiot udostępniający informację:Finansowo-Budżetowy
Informację opublikował:Sebastian Grzyb
Data publikacji:12.11.2020 07:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sebastian Grzyb
Data aktualizacji:15.12.2020 07:16