Zarządzenie nr 0050.213.2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie sprzedaży działki nr 11/2 (AM 2) położonej w Międzygórzu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.214.2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie sprzedaży działki nr 11/3 (AM 2) położonej w Międzygórzu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.215.2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie sprzedaży działki nr 11/4 (AM 2) położonej w Międzygórzu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.2016.2020 z dnia 01.09.2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości dotyczących projektu pn. Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice): Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0026/19 z 02.04.2020


Zarządzenie nr 0050.217.2020 z dnia 02.09.2020 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika Straży Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.218.2020 z dnia 04.09.2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.219.2020 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 9 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.220.2020 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.221.2020 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.222.2020 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.223.2020 z dnia 09.09.2020 r. w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.224.2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie sprzedaży działki nr 86(AM 1) położonej w Poniatowie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu

 


Zarządzenie nr 0050.225.2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.149.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 27

Zarządzenie nr 0050.226.2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.216.2019 z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 16


Zarządzenie nr 0050.227.2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 202, 296 i część 200, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.228.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.42.2020 w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Centrum sp. z o.o.

Zarządzenie nr 0050.229.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba w granicach części działek nr 496/2 i 635, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.230.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.231.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia powierzchni z przeznaczeniem na usytuowanie baneru reklamowego na budynku magazynowym, położonym w Nowej Bystrzycy w granicach działek nr 72/6 i 72/7Zarządzenie nr 0050.232.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 333, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.233.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działki nr 1043, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.234.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poniatów w granicach działki nr 30, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.235.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Idzików w granicach części działek nr 14, 16 i 17, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.236.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Pławnica


Zarządzenie nr 0050.237.2020 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 15, 482/1 i 482/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

 


Zarządzenie nr 0050.238.2020 z dnia 21.09.2020 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka tymczasowych pomieszczeń


Zarządzenie nr 0050.241.2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie Międzygórza, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking


Zarządzenie nr 0050.242.2020 z dnia 22.09.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprztargowej części działki nr 98 o pow. 900m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.243.2020 z dnia 22.09.2020r. w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowe, położony w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Wojska Polskiego 20

 Zarządzenie nr 0050.244.2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łukasz Wróbel
Data publikacji:07.09.2020 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sebastian Grzyb
Data aktualizacji:20.10.2020 10:01