Zarządzenie nr 0050.193.2020 z dnia 07.08.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie Międzygórza, z przeznaczeniem na szafkę wraz przyłączem energetycznym


Zarządzenie nr 0050.194.2020 z dnia 11.08.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.195.2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.196.2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.197.2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.198.2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.199.2020 z dnia 12.08.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.200.2020 z dnia 17.08.2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.201.2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 1)"


Zarządzenie nr 0050.202.2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 14/2, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.203.2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 215 o pow. 300m2, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.204.2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej , części działki nr 60/3p pow. 10,00 m2, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Międzygórzu


Zarządzenie nr 0050.205.2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2)"


Zarządzenie nr 0050.206.2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.119.2020 z dnia 25 maja 2020r. dot. zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie nr 0050.207.2020 z dnia 21.08.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika oraz kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.208.2020 z dnia 27.08.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.209.2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.210.2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dopuszczalnych forma organizowania transportu do szkół

 


 

Zarządzenie nr 0050.211.2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie Radzie Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za pierwsze półrocze 2020r.


Zarządzenie nr 0050.212.2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - sierpień 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łukasz Wróbel
Data publikacji:17.08.2020 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sebastian Grzyb
Data aktualizacji:24.09.2020 09:07