Zarządzenie nr 0050.167.2020 z dnia 03.07.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach nr 17 i nr 19 o numerach odpowiednio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.168.2020 z dnia 03.07.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.169.2020 z dnia 03.07.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.170.2020 z dnia 03.07.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.172.2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia powierzchni z przeznaczeniem na usytuowanie baneru reklamowego na budynku magazynowym, położonym w Nowej Bystrzycy w granicach działek nr 72/6 i 72/7


Zarządzenie nr 0050.173.2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 14/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.174.2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek 508/1, 517, 559/1, 955/3, 955/10, 955/13, 1054, 1062/1, 1086, 1113, 1122, 1141 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.175.2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 290/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.176.2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1257 o pow. 565m2, stanowiącej własność gminy , położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum.


Zarządzenie nr 0050.177.2020 z dnia 13.07.2020 r. w sprawie wprowadzeniu regulaminu pracy zdalnej w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.178.2020 z dnia 14.07.2020 r. w sprawie sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 2


Zarządzenie nr 0050.179.2020 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych w Pławnicy w granicach działek nr 360/4 i 368, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.180.2020 z dnia 20.07.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Podmiejskiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.181.2020 z dnia 22.07.2020 r. w sprawie sprzedaży działki nr 53/1 położonej w Spalonej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości


Zarządzenie nr 0050.182.2020 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie nr 0050.183.2020 z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 7,5m2 , położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13


Zarządzenie nr 0050.184.2020 z dnia 28.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.185.2020 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 41


Zarządzenie nr 0050.186.2020 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 2


Zarządzenie nr 0050.187.2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 27-28 położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.188.2020 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.189.2020 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Stary Waliszów z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.190.2020 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr 202, 296 i części 200, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.191.2020 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 29, 30, 37, 45, 103, 105, 107, i 109 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.192.2020 z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 566/22 o pow. 183m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.07.2020 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sebastian Grzyb
Data aktualizacji:24.09.2020 08:43