Zarządzenie nr 0050.128.2020 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.129.2020 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 17 i nr 19 o numerach odpowiednio nr 1 i nr 5 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.130.2020 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania oceny ryzyka zawodowego


Zarządzenie nr 0050.131.2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.132.2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.133.2020 z dnia 09.06.2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.134.2020 z dnia 12.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie nr 0050.135.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie nr 0050.136.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.137.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.138.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.131.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.139.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 349/4 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.140.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr cz. 167, cz. 171, cz. 223, 281 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.141.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 243 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.142.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.275.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów na odzież używaną


Zarządzenie nr 0050.143.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działek nr 868/12, 868/13, 868/14 stanowiących własność Gminy Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.144.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 171/3, 195/2 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.145.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 639/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.146.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Międzygórza w granicach działek nr 35/2 i 120/1, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.147.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 641 o pow. 10 m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3


Zarządzenie nr 0050.148.2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek 508/1, 517, 559/1, 955/10, 955/3, 955/13, 1054, 1062/1, 10,86, 1113, 1122, 1141 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.149.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie nr 0050.150.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.151.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.152.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 36/5 o pow. 144 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.153.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna


Zarządzenie nr 0050.154.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na budowę szaf telekomunikacyjnych wraz z przyłączem


Zarządzenie nr 0050.155.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.156.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 524/2, 581, 985 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum i nr 116 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze o powierzchni po 15,66 m2 każda, stanowiących własność gminy na rzecz TERG S.A. Złotów ul. Za Dworcem 1D


Zarządzenie nr 0050.157.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 149, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.158.2020 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia składu osobowego Stałego Dyżuru


Zarządzenie nr 0050.159.2020 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji strat w infrastrukturze drogowej spowodowanych przez klęski żywiołowe - zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nadmiernych opadów deszczu mających miejsce w 2020 r. na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.160.2020 z dnia 24.06.2020 r.  o zmianie zarządzenia nr 0050.126.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na 2020 rok


Zarządzenie nr 0050.162.2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.163.2020 z dnia 29.06.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.164.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.165.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.166.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:04.06.2020 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.07.2020 13:39