Zarządzenie Nr 0050.91.2020 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek nr cz. 167, cz. 171, cz. 223, 281 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.92.2020 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 349/4 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.93.2020 z dnia 06.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 118/2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.94.2020 z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działek nr 868/12, 868/13, 868/14 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.95.2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemców dokonujących ulepszeń w komunalnych lokalach mieszkalnych oraz przeznaczonych do najmu socjalnego


Zarządzenie Nr 0050.96.2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie wzoru wniosków o przydział lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamianę mieszkania komunalnego /przeznaczonego do najmu socjalnego


Zarządzenie Nr 0050.97.2020 z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.85.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej dot. zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.98.2020 z dnia 12.05.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie Nr 0050.99.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.100.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Biała Woda w granicach części działek nr 58/89 i 58/90 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.101.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Starkówek w granicach części działki nr 19/1 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.102.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działek nr 171/3, 195/2 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.103.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki nr 8, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.104.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 29, 30, 37, 45, 103, 105, 107 i 109 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.105.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 63/1 o pow. 283 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.106.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 63/1 o pow. 172 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.107.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działek nr 63/1 o pow. 140 m2 i 63/2 o pow. 34 m2 stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Zabłocie


Zarządzenie Nr 0050.108.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 41/1, położonej na terenie Międzygórza


Zarządzenie Nr 0050.109.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawiena w drodze bezprzetargowej część nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.110.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.111.2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 639/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.112.2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrum w granicach części działki nr 570/10, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.113.2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki nr 36/4 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.114.2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki nr 85/4, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.115.2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 488/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.116.2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki nr 59/2, stanowiącej własnośc Gminy Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.117.2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Międzygórza w granicach działek nr 35/2 i 120/1, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


 Zarządzenie Nr 0050.118.2020 z dnia 21.05.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki nr 492, stanowiącej własnośc Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.119.2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzedu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie Nr 0050.120.2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.121.2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowanego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.122.2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


Zarządzenie Nr 0050.123.2020 z dnia 25.05.2020 r.  o zmianie zarządzenia nr 0050.22.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie Nr 0050.124.2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr LU1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.125.2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.126.2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2020


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - maj 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:18.05.2020 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:10.06.2020 13:36