Zarządzenie nr 0050.85.2020 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19


Zarządzenie nr 0050.86.2020 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części działki nr 384 stanowiącej własność Gminy Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.87.2020 z dnia 07.04.2020 r. w sprawie wydzierżawienia części działek nr 524/2, 581, 985 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum i nr 116 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze o powierzchni po 15,66 m2 każda, stanowiące własność gminy na rzecz TERG S.A. Złotów ul. Za Dworcem 1D


Zarządzenie nr 0050.88.2020 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.89.2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.90.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - kwiecień 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.04.2020 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:22.05.2020 11:41