Zarządzenie nr 0050.71.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.72.2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.73.2020 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.74.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr LU 1 stanowiącego własność Gminy Bystyrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.75.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.75A.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie możliwości wykonywania pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych


Zarządzenie nr 0050.76.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.77.2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0050.78.2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.79.2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (garażem) położonej w Długopolu Zdroju w granicach działki nr 62/2


Zarządzenie nr 0050.80.2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.1.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego ul. Wojska Polskiego 8, Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej nr 1)"


Zarządzenie nr 0050.81.2020 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.82.2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr WI.271.2.2020 dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego wraz z bieżnią ul. Wojska Polskiego 68, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (przy Szkole Podstawowej Nr 2)


Zarządzenie nr 0050.83.2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Zarządzenie nr 0050.84.2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - marzec 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:09.03.2020 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:21.04.2020 09:43