Informacja

 

         Zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska              w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2010 r. środki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogły być przeznaczone na realizację zadań służących ochronie środowiska (w tym m. in. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu).

Art. 408 ww. ustawy umożliwiał w ramach funduszu udzielanie dofinansowania w formie dotacji.

     

        1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta nowelizacja zlikwidowała od 1 stycznia 2010 r. gminne oraz powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykreślając  z przepisów ustawy art. 406 i 408.

 

         W konsekwencji, w obecnie obowiązującym systemie prawnym, po likwidacji GFOŚiW oraz włączeniu gromadzonych na nich środków do budżetu, wskazuje się na brak możliwości udzielenia dotacji osobom fizycznym na dotychczasowe przedsięwzięcia ekologiczne.

 

        Przyjmowanie wniosków oraz wypłata dofinansowania do ww. zadań zostaje okresowo wstrzymana do czasu uregulowania przepisów zezwalających na ich zastosowanie.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wstrzymania dofinansowania
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Anna Rogalka
Data publikacji:09.03.2010 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Rogalka
Data aktualizacji:09.03.2010 09:51