Zakończone konsultacje społeczne

 

         Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Zgodnie z uchwałą nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050.295.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.09.2018 r. projektu uchwały, w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, został poddany konsultacjom.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Konsultacje odbyły się w dniach od 10 września 2018 r. do 20 września 2018 r.

Projekt uchwały był udostępniony od 10 września 2018 r. na stronach:

 

- Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bystrzyca Kłodzka –                             http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/ konsultacje,
- portalu gminy - www.bystrzycaklodzka.pl w zakładce: „aktualności” oraz  w zakładce „Miasto i Gmina”/ Organizacje NGO/ program współpracy,

oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  (ul. H. Sienkiewicza 6).

               

Zaproszenie do konsultacji nad projektem uchwały wraz z ankietami konsultacyjnymi skierowano pocztą tradycyjną i pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych Gminy Bystrzyca Kłodzka – zgodnie z bazą danych Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej na dzień 06.09.2018 r. do 85 organizacji. 

 

WYNIKI

Organizacje pozarządowe Gminy Bystrzyca Kłodzka nie odpowiedziały na zaproszenie do udziału w konsultacjach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakończone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. – ogłoszenie wyników - sprawozdanie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Data publikacji:27.09.2018 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Koczergo
Data na dokumencie:27.09.2018
Informację aktualizował:Ewa Koczergo
Data aktualizacji:27.09.2018 12:21