Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 przyznał Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2018 roku dotację na poniższe zadania:

 

  1. "Nowy Dom – XII etap"

Dotacja na remonty mieszkań romskich została przyznana w wysokości 56.083,00 zł.

Dwunasty rok z rzędu Gmina ubiegała się o wsparcie finansowe, aby poprzez remonty mieszkań poprawić bystrzyckim Romom warunki lokalowe oraz higieniczno-sanitarne.

Realizatorem zadania jest Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.

Planowany jest remont dwóch mieszkań – przy ul. Kolejowej i przy ul. Marii Konopnickiej oraz remont klatki schodowej przy ul. Marii Konopnickiej 8.

 

  1. „Wyprawka szkolna 2018”

Dzięki przystąpieniu przez Gminę Bystrzyca Kłodzka do Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce zostanie również zakupiona wyprawka przedszkolna dla 6 dzieci romskich uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej i wyprawka szkolna dla 43 uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w roku szkolnym 2018/2019. Pokryte zostaną także koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gmina Bystrzyca Kłodzka pozyskała na ten cel dotację w wysokości 13.440,00 zł.

 

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotyczącą pozyskanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka środków w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:26.06.2018 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:26.06.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:26.06.2018 09:40