Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 przyznał Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku dotację na poniższe zadania:

 

  1. "Nowy Dom – XIV etap"

Dotacja na remonty mieszkań romskich została przyznana w wysokości 193.516,77 zł.

Po raz czternasty Gmina ubiegała się o wsparcie finansowe, aby poprzez remonty mieszkań poprawić bystrzyckim Romom warunki lokalowe oraz higieniczno-sanitarne.

Realizatorem zadania jest Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.

Planowany jest remont trzech mieszkań znajdujących się przy ul. Krakowskiej, Środkowej
i Starobystrzyckiej, a także remont elewacji, klatki schodowej oraz położenie kostki brukowej przed wejściem do budynku przy ul. Przyjaciół 21a. 

  1. „Wyprawka szkolna 2020”

Dzięki przystąpieniu przez Gminę Bystrzyca Kłodzka do Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2020 r. zostanie również zakupiona wyprawka szkolna dla 37 uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w roku szkolnym 2020/2021. Pokryte zostaną także koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gmina Bystrzyca Kłodzka pozyskała na ten cel dotację w wysokości 13.000,00 zł.

 

  1. „Wyprawka przedszkolna 2020”

 Zadanie dotyczy zakupu jedenastu wyprawek przedszkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, zakupu kart pracy dla pięciolatków i sześciolatków oraz pokrycia kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wysokość przyznanej dotacji to 3.630,00 zł.

 

                                                                                      z up. Burmistrza

                                                                                      Tadeusz Zieliński

                                                                                     SEKRETARZ GMINY

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otrzymane przez Gminę dotacje w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:18.11.2020 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:18.11.2020 14:54