Bystrzyca Kłodzka 2020.10.01

 

WTiKF.271.18.2020

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego w postępowaniu na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

 

Zamawiający:

Gmina Bystrzyca Kłodzka, pl. Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

 

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego nr WTiKF.271.18.2020 – zo z dnia 01.09.2020 r., określonymi w  pkt. 7.2  - zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, w ramach dwóch projektów, tj:

 

1. projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe – wspólna droga do wiedzy”,

2. projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe nas łączy”.

Przyczyna unieważnienia postępowania: w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta, która przekracza pulę środków zagwarantowanych przez Zamawiającego na realizację ww. usługi.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Unieważnienie zapytania ofertowego nr WTiKF.271.18.2020 z dn. 01.09.2020 r. na „Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Data publikacji:01.10.2020 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Koczergo
Data na dokumencie:01.10.2020
Informację aktualizował:Ewa Koczergo
Data aktualizacji:01.10.2020 12:29