Bystrzyca Kłodzka 28.05.2021 r.

Przetarg GKM. Nr 1.I.2021

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Działając na podstawie:

1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst

Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r.

poz. 65 jednolity tekst z póź. zm./

3. § 1 załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.

z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego

z 2017 r. poz. 2185)

 

Ogłasza I - szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8 o łącznej powierzchni użytkowej 32,00m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – branża dowolna za wyjątkiem gastronomii, gier hazardowych, sprzedaży odzieży używanej, artykułów spożywczych i napojów alkoholowych.

 

Dane dotyczące najmu lokalu oraz warunki przetargu

 

  1. Lokal użytkowy nr 3 o łącznej powierzchni 32,00m2 położony jest

w budynku nr 8 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2. Cena wywoławcza - 150,00zł. + VAT (miesięcznie)

Wysokość postąpienia - 10,00zł.

Wysokość wadium - 30,00zł.

 

3. Oprócz czynszu za najem lokalu, najemca będzie zobowiązany do

ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości (płatny do Gminy)

oraz opłat eksploatacyjnych.

 

Warunki przetargu

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu

Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej Plac Wolności 1 sala nr 111.

 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej lub na konto Gmina Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka Nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 w wysokości 50zł z adnotacją ”przetarg GKM nr 1.I.2021 ul. Kościelna
nr 8/3 Bystrzyca Kłodzka” do dnia 18.06.2021 r
. oraz złożenie na przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem oraz warunkami przetargu i nie posiadaniu zadłużenia z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kł.

 

- 2 -

 

Na przetarg należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

 

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet

czynszu.

 

4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od

zawarcia umowy najmu.

 

5. Uczestnikowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po

terminie przetargu.

 

6. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej

przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Okrzei 1 tel. 748 117 639.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. ul. Strażacka nr 13

tel. 748117050.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej nr 8
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Jowita Kędzierska
Data publikacji:28.05.2021 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.05.2021
Informację aktualizował:Jowita Kędzierska
Data aktualizacji:14.06.2021 09:27