Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.09.2021 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z póź.zm.) informuję, że na dzień 15 września 2021 r. w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1, był wyznaczony termin pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej  w granicach  działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1).

 

 Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie 159.000,-zł  (netto)

 

Do przetargu dopuszczono 10 (dziesięciu ) oferentów

 

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę –                         295.000,-zł (netto)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie   67.850,-zł

 

 

Nabywcą nieruchomości zostali:  Piotr Greszta i Mateusz Leśnikowski

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni, licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,

tj. od  23 września 2021 r. do dnia  30 września 2021 r.

 

 

             

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1).
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:23.09.2021 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Michalska
Data na dokumencie:23.09.2021
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:23.09.2021 08:35