Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

na 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej  i sportu.

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota rekomendowana do dofinansowa

nia w 2021 r.

( w zł.)

Liczba przyznanych

punktów

1.

Fundacja Szansa

Propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka

6 000,00

13,40

2.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bystrzyca Kłodzka”

„Młodzi duchem, starsi ciałem – aktywna Bystrzyca Kłodzka”

6 000,00

13,90

3.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bystrzyca Kłodzka”

Organizacja zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych. Udział w zawodach różnego szczebla oraz organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych”

16 000,00

13,70

4.

Klub Sportowy „Polonia” Bystrzyca Kłodzka

Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, prowadzenie treningów, organizacja imprez sportowych, zawodów i rozgrywek oraz udział we współzawodnictwie sportowym. 

40 000,00

14,00

5.

Ludowy Zespół Sportowy „Łomniczanka” Stara Łomnica

Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną

24 000,00

15,00

6.

Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego

Organizacja zajęć z tenisa stołowego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, prowadzenie treningów szkoleń oraz rozgrywek mistrzowskich i towarzyskich o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym

5 000,00

13,30

7.

Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon- do Bystrzyca Kłodzka

Teakwon-do, sprawni i zdrowi

23 000,00

14,80

8.

Polskie Stwowarzyszenie Haidong Gumdo

Hapkido w Bystrzycy

5 000,00

12,90

9.

Ludowy Klub Sportowy „Zamek”

Organizacja zajęć sportowych, treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim z udziałem we współzawodnictwie sportowym – prowadzenie sekcji piłki nożnej w miejscowości Gorzanów.

24 000,00

13,80

10.

Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” w Starym Waliszowie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.

12 500,00

14,80

11.

Ludowy Zespół Sportowy „Igliczna” Wilkanów

Sport w Wilkanowie

10 000,00

12,40

12.

Klub sportowy „Spartan”

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci trzech grup wiekowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, treningów, zawodów i rozgrywek sportowych piłki nożnej

8 000,00

10,10

13.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowskiej.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu

0,00

Oferta odrzucona                z przyczyn formalnych

RAZEM:

179 500,00

 

 

 

 

Wyżej wymienieni Oferenci, zakwalifikowani do dofinansowania, odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      i o wolontariacie i ogłoszeniu o konkursie.

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dn.  07.01.2021 r.                     Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                                      Renata Surma

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Podmiot udostępniający informację:Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej
Informację opublikował:Ewa Koczergo
Data publikacji:08.01.2021 08:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.01.2021
Informację aktualizował:Ewa Koczergo
Data aktualizacji:08.01.2021 08:31