Komunikat

z dnia 10 marca 2020 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia

 pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Suma uzyskanych punktów

razem

Wysokość dofinansowania

w zł

„Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Rehabilitacja kobiet po mastektomii

Bystrzyckie Stowarzyszenie „Amazonki”

ul. Sienkiewicza 8,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

35,00

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                 

Z przyczyn formalnych odrzucono poniższą ofertę:

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Ocena formalna oferty

Wysokość dofinansowania

w zł

„Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

Fundacja Instytut Białowieski

ul. Rumiankowa 14/4

15-665 Białystok

negatywna

0,00

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:10.03.2020 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:10.03.2020 12:08