Komunikat

z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia

 pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom:

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Suma uzyskanych punktów

razem

Wysokość dofinansowania

w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Świetlica Środowiskowa Akademia SNS w Bystrzycy Kłodzkiej

Fundusz Lokalny

Masywu Śnieżnika

ul. Górna 19, Wójtowice

57-500 Bystrzyca Kłodzka

36,25

34.500,00

Stacyjka dla dzieci

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

ul. Międzyleśna 9

57-500 Bystrzyca Kłodzka

33,00

34.500,00

 

 

 

 

Wyżej wymienione oferty odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                 

Z przyczyn formalnych odrzucono poniższą ofertę:

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Ocena formalna oferty

Wysokość dofinansowania

w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl

Fundacja Instytut Białowieski

ul. Rumiankowa 14/4

15-665 Białystok

negatywna

0,00

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                         Burmistrz

                                                                 Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                     Renata Surma

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:10.01.2020 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:10.01.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:10.01.2020 11:17