Zarządzenie nr 0050.402.2021 z dnia 02.12.2021 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.403.2021 z dnia 06.12.2021 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży i rozdysponowania magnesu "Bystrzyca Kłodzka - miasto z duchem"


Zarządzenie nr 0050.404.2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora


Zarządzenie nr 0050.405.2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.406.2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.407.2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.409.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 8


Zarządzenie nr 0050.410.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2022


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia- grudzień 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:07.12.2021 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:15.12.2021 14:17