Bystrzyca Kłodzka 07.12.2021 r.

 

 

W Y K A Z    N R  13/2021

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 12 o pow. 12,00m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A
w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu –Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka nr 13A

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy  nr 12 o powierzchni 12,00 m2 położony
na targowisku miejskim

3. Miesięczna stawka czynszu: 43,68zł netto.

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 08.12.2021 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni
tj. do dnia 29.12.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 07.12.2021 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 tekst jednolity z póź. zm/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 13/2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 12 o pow. 12,00m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca  

     Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 08.12.2021 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 13/2021 dnia 07.12.2021 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 12 położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Jowita Kędzierska
Data publikacji:08.12.2021 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.12.2021
Informację aktualizował:Jowita Kędzierska
Data aktualizacji:08.12.2021 14:23